Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Llanwrda
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Dulais (Llanwrda)
Prif ddalgylch afon
Afonydd Bae Caefyrddin
NGR Gorsaf
SN7145231528
Agorwyd yr orsaf
08/03/2000
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur lefel yn unig ger Afon Dulais, isafon i Afon Tywi, wrth bont ffordd A40, Llanwrda. Dalgylch 26.2km2.
Sylwadau gorsaf
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 0.432m 02/12/21 22:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Llanwrda Afon Dulais (Llanwrda)
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Manorafon Afon Tywi
Yn edrych ar
 
 
Lefel codi
Llangadog Afon Bran (Llangadog)
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Felin Mynachdy Afon Cothi
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Ty Castell Afon Tywi
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Capel Dewi Afon Tywi
Yn edrych ar
 
 
Lefel codi
Glan Gwili Afon Gwili
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Llangyndeyrn Afon Gwendraeth Fach

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.