Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Capel Dewi
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Tywi
Prif ddalgylch afon
Afonydd Bae Caefyrddin
NGR Gorsaf
SN4850920576
Agorwyd yr orsaf
01/08/1974
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur llif ger Afon Tywi yn Nantgaredig, i lawr yr afon o Ty Castell (ID4208). Dalgylch 1090.4km2.
Sylwadau gorsaf
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 0.551m 07/08/22 21:15
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Ystradffin Afon Tywi
Yn edrych ar
 
 
Lefel cwympo
Craig Clungwyn Afon Doethie
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Dolau Hirion Afon Tywi
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Llanymddyfri Afon Bran (Llanymddyfri)
Yn edrych ar
 
 
Lefel cwympo
Llanwrda Afon Dulais (Llanwrda)
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Manorafon Afon Tywi
Yn edrych ar
 
 
Lefel codi
Llangadog Afon Bran (Llangadog)
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Felin Mynachdy Afon Cothi
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Ty Castell Afon Tywi
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Capel Dewi Afon Tywi
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Glan Gwili Afon Gwili
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Yn edrych ar
 
 
Lefel cwympo
Llangyndeyrn Afon Gwendraeth Fach

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.