Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Glan Gwili
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Gwili
Prif ddalgylch afon
Afonydd Bae Caefyrddin
NGR Gorsaf
SN4303621947
Agorwyd yr orsaf
01/01/1969
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur llif ger Afon Gwili, i fyny'r afon o Bont Glangwili, Caerfyrddin. Dalgylch 129.5km2.
Sylwadau gorsaf
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 0.531m 04/06/23 15:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Glan Gwili Afon Gwili
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Yn edrych ar
 
 
Lefel cwympo
Llangyndeyrn Afon Gwendraeth Fach

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.