Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Brynbuga
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Wysg
Prif ddalgylch afon
Afon Wysg
NGR Gorsaf
SO3745500748
Agorwyd yr orsaf
18/07/2000
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur lefel terfynol yn unig ar Afon Wysg, i fyny'r afon o'r bont ffordd ym Mrynbuga.
Sylwadau gorsaf
Lefel codi
Darlleniad diweddaraf: 1.096m 11/12/23 16:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
 
Lefel cwympo
Pont-ar-ysgir Afon Ysgir
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Trallong Afon Wysg
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Llanddeti Afon Wysg
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Crucywel Afon Wysg
Yn edrych ar
 
 
Lefel codi
Millbrook Afon Grwyne Fawr
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Pont Gadwyni Afon Wysg
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Cored Trostre Afon Wysg
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Brynbuga Afon Wysg
Yn edrych ar
 
 
Lefel cwympo
Rhiwderyn Afon Ebwy

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.