Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Pont Trelai
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Elái
Prif ddalgylch afon
Afon Cleddau Ddu
NGR Gorsaf
ST1451076862
Agorwyd yr orsaf
17/05/2010
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf fesur lefel afon ar Afon Trelai
Sylwadau gorsaf
Lefel cwympo
Darlleniad diweddaraf: 0.522m 20/05/22 09:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Glanelái Afon Elái
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Sain Ffagan Afon Elái
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Pont Trelai Afon Elái

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.