Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Llangefni
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon cefni
Prif ddalgylch afon
Ynys Môn
NGR Gorsaf
SH4548875758
Agorwyd yr orsaf
05/10/2018
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf monitro afonydd yn monitro'r afon Cefni yn Llangefni
Sylwadau gorsaf
Lefel cwympo
Darlleniad diweddaraf: 8.202m 06/03/21 22:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Bodfford Afon cefni
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Llangefni Afon cefni

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.