Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Westend
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Ffrwdwyllt
Prif ddalgylch afon
Afonydd Bae Abertawe
NGR Gorsaf
SS7714788874
Agorwyd yr orsaf
29/07/2015
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf monitro lefel yr afon yn Westend. Sylwer: Gall lefelau uchel ar gyfer y safle hwn fod yn anghywir oherwydd bod yna grid frigau yma sydd weithiau yn blocio ac yn achosi lefelau uchel artiffisial nes iddo gael ei glirio.
Sylwadau gorsaf
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 0.164m 04/08/21 09:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Tai-bach Afon Ffrwdwyllt
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Westend Afon Ffrwdwyllt

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.