Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Sianel Gydadferol Llwynon
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Taf Fawr
Prif ddalgylch afon
Afon Cleddau Ddu
NGR Gorsaf
SO0118711169
Agorwyd yr orsaf
01/01/1987
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf lefel afon yn monitro’r sianel gydadferol o Gronfa Llwynon.
Sylwadau gorsaf
Lefel cwympo
Darlleniad diweddaraf: 1.13m 27/10/21 17:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Sianel Gydadferol Llwynon Taf Fawr

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.