Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Cronfa Ddwr Wysg
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Wysg
Prif ddalgylch afon
Afon Wysg
NGR Gorsaf
SN8398929047
Agorwyd yr orsaf
01/01/1982
Disgrifiad gorsaf
Disgrifiad i ddilyn
Sylwadau gorsaf
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 0.112m 28/09/23 03:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Pont-ar-ysgir Afon Ysgir
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Cronfa Ddwr Wysg Afon Wysg
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Trallong Afon Wysg
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Llanddeti Afon Wysg
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Crucywel Afon Wysg
Yn edrych ar
 
 
Lefel cwympo
Millbrook Afon Grwyne Fawr
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Pont Gadwyni Afon Wysg
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Cored Trostre Afon Wysg
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Brynbuga Afon Wysg
Yn edrych ar
 
 
Lefel cwympo
Rhiwderyn Afon Ebwy

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.