Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Esgair Carnau
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Hepste
Prif ddalgylch afon
Afonydd Bae Abertawe
NGR Gorsaf
SN9695413333
Agorwyd yr orsaf
19/01/1973
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf fonitro lefel y dŵr ar Afon Hepste
Sylwadau gorsaf
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 0.154m 24/06/21 23:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Esgair Carnau Afon Hepste
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Pontneddfechan Afon Mellte

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.