Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Fferm garter y Strade
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Dulais (Pwll)
Prif ddalgylch afon
Afonydd Bae Caefyrddin
NGR Gorsaf
SN4876201225
Agorwyd yr orsaf
27/03/2014
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf fonitro lefelau afon yn Fferm Gartre'r Strade
Sylwadau gorsaf
Lefel cwympo
Darlleniad diweddaraf: 0.26m 17/06/21 23:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Fferm garter y Strade Afon Dulais (Pwll)
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Teras Bassett Afon Dulais (Pwll)

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.