Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Llansantffraid
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Cain
Prif ddalgylch afon
Ucheldir Afon Hafren
NGR Gorsaf
SJ2088820463
Agorwyd yr orsaf
01/03/1998
Disgrifiad gorsaf
Disgrifiad i ddilyn
Sylwadau gorsaf
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 0.646m 18/09/21 23:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Llansantffraid Afon Cain

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.