Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Bont Leadmill, Y Wyddgrug
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Alun
Prif ddalgylch afon
Afon Ddyfrdwy
NGR Gorsaf
SJ2406464524
Agorwyd yr orsaf
01/09/2010
Disgrifiad gorsaf
Disgrifiad i ddilyn
Sylwadau gorsaf
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 0.284m 19/05/24 15:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Rhydymwyn Afon Alun
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Bont Leadmill, Y Wyddgrug Afon Alun
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Pontblyddyn Afon Alun
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Pont y Capel Afon Alun
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Ironbridge Afon Ddyfrdwy
Yn edrych ar
 
 
Lefel cwympo
Lea Hall Aldford Brook

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.