Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Teddy Bear Bridge
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Tawe
Prif ddalgylch afon
Afonydd Bae Abertawe
NGR Gorsaf
SN7885110546
Agorwyd yr orsaf
01/07/2000
Disgrifiad gorsaf
Safle monitro lefel ger Afon Tawe yn Teddy Bear Bridge, Ystradgynlais. Tua 10.3km i lawr yr afon o Graig y Nos (ID4091). Dalgylch 86.5km2.
Sylwadau gorsaf
Lefel cwympo
Darlleniad diweddaraf: 0.446m 07/08/22 23:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Craig y Nos Afon Tawe
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Teddy Bear Bridge Afon Tawe
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Ystradgynlais Afon Tawe
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Ynystanglws Afon Tawe
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Afon Morfa Afon Tawe

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.