Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Pontypridd, Stryd Sion
Statws presennol
All-lein
Enw'r afon
Afon Taf
Prif ddalgylch afon
Afon Cleddau Ddu
NGR Gorsaf
ST0743990435
Agorwyd yr orsaf
01/01/2008
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur lefel yn unig ger Afon Taf, i fyny'r afon o gydlifiad Afon Rhondda. Dalgylch 338.8km2.
Sylwadau gorsaf
Nid yw’r orsaf fonitro hon yn weithredol bellach. Cyfeiriwch at orsaf fonitro’r Afon Taf ym Mhontypridd i weld newidiadau yn lefelau’r afon yn yr ardal hon. Noder – nid yw cau’r orsaf hon yn effeithio ar allu CNC i gyflawni gwasanaethau critigol, megis cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd. Sut mae defnyddio'r graff hwn
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 4.392m 16/02/20 04:15
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Nid yw’r orsaf fonitro hon yn weithredol bellach. Cyfeiriwch at orsaf fonitro’r Afon Taf ym Mhontypridd i weld newidiadau yn lefelau’r afon yn yr ardal hon. Noder – nid yw cau’r orsaf hon yn effeithio ar allu CNC i gyflawni gwasanaethau critigol, megis cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd.
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Yn edrych ar
 
 
Lefel codi
Abercynon Afon Cynon
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Pontypridd Afon Taf
Yn edrych ar
 
 
Lefel codi
Trehafod Afon Rhondda
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Pont Trelai Afon Elái

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.