Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Pont Glan-bad
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Taf
Prif ddalgylch afon
Afon Cleddau Ddu
NGR Gorsaf
ST1055587027
Agorwyd yr orsaf
01/01/2001
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf rhybuddio am lifogydd yn unig ger Afon Taf, i lawr yr afon o bont ffordd Gwaelod-y-Garth.
Sylwadau gorsaf
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 0.314m 21/06/24 00:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Abercynon Afon Cynon
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Trehafod Afon Rhondda
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Pontypridd Afon Taf
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Pont Glan-bad Afon Taf
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.