Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Pont Gigman
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Ddawan
Prif ddalgylch afon
Afon Ddawan ac Afon Tregatwg
NGR Gorsaf
ST0173871662
Agorwyd yr orsaf
01/01/1988
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur llif ger Afon Ddawan, i lawr yr afon o'r Bont-faen. Cored plât tenau siâp-V. Dalgylch 49.2km2. Lefel cyforlan 1.3m.
Sylwadau gorsaf
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 0.331m 07/03/21 16:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Y Bont-faen Afon Ddawan
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Pont Gigman Afon Ddawan

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.