Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Tregaron
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Brenig
Prif ddalgylch afon
Afonydd Teifi a Gogledd Ceredigion
NGR Gorsaf
SN6802859780
Agorwyd yr orsaf
16/06/2010
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur lefel yn unig ger Afon Brenig (isafon i Afon Teifi) yn Nhregaron, i fyny'r afon o bont ffordd B4343.
Sylwadau gorsaf
Lefel cwympo
Darlleniad diweddaraf: 0.365m 03/07/22 15:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Tregaron Afon Brenig
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Pont Llanio Afon Teifi
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Llanfair Afon Teifi
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Glan Teifi Afon Teifi
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Cei Aberteifi Afon Teifi

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.