Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Llanfair
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Teifi
Prif ddalgylch afon
Afonydd Teifi a Gogledd Ceredigion
NGR Gorsaf
SN4333540655
Agorwyd yr orsaf
01/01/1971
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur llif ger Afon Teifi yn Llanfair. Dalgylch 510km2.
Sylwadau gorsaf
Lefel codi
Darlleniad diweddaraf: 0.326m 20/05/22 10:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Tregaron Afon Brenig
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Pont Llanio Afon Teifi
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Llanfair Afon Teifi
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Glan Teifi Afon Teifi
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Cei Aberteifi Afon Teifi

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.