Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Glan Teifi
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Teifi
Prif ddalgylch afon
Afonydd Teifi a Gogledd Ceredigion
NGR Gorsaf
SN2441941655
Agorwyd yr orsaf
01/07/1959
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur llif terfynol ger Afon Teifi yng Nglanteifi. I lawr yr afon o Lanfair (ID4212). Dalgylch 893.6km2.
Sylwadau gorsaf
Lefel cwympo
Darlleniad diweddaraf: 1.134m 05/12/22 12:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Yn edrych ar
 
 
Lefel codi
Tregaron Afon Brenig
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Pont Llanio Afon Teifi
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Llanfair Afon Teifi
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Glan Teifi Afon Teifi
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Cei Aberteifi Afon Teifi

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.