Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Llangadog
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Bran (Llangadog)
Prif ddalgylch afon
Afonydd Bae Caefyrddin
NGR Gorsaf
SN7056328532
Agorwyd yr orsaf
01/01/2002
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur lefel yn unig ger Afon Brân wrth bont ffordd A4069, Llangadog. Dalgylch 49.5km2.
Sylwadau gorsaf
Lefel codi
Darlleniad diweddaraf: 0.59m 02/12/21 22:15
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Llangadog Afon Bran (Llangadog)
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Felin Mynachdy Afon Cothi
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Ty Castell Afon Tywi
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Capel Dewi Afon Tywi
Yn edrych ar
 
 
Lefel codi
Glan Gwili Afon Gwili
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Llangyndeyrn Afon Gwendraeth Fach

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.