Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Pont y Gwyddel
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Elwy
Prif ddalgylch afon
Afon Clwyd
NGR Gorsaf
SH9523971783
Agorwyd yr orsaf
28/12/1972
Disgrifiad gorsaf
Disgrifiad i ddilyn
Sylwadau gorsaf
Lefel cwympo
Darlleniad diweddaraf: 0.505m 17/07/24 17:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Pont y Gwyddel Afon Elwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Llanelwy Afon Elwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Rhuddlan Afon Clwyd

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.