Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Pont Dafydd
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Clwyd
Prif ddalgylch afon
Afon Clwyd
NGR Gorsaf
SJ0441574900
Agorwyd yr orsaf
01/03/1995
Disgrifiad gorsaf
Disgrifiad i ddilyn
Sylwadau gorsaf
Lefel cwympo
Darlleniad diweddaraf: 0.724m 04/06/23 01:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Cored Rhuthun Afon Clwyd
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Pont y Cambwll Afon Clwyd
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Pont Dafydd Afon Clwyd
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Rhuddlan Afon Clwyd

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.