Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Ironbridge
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Ddyfrdwy
Prif ddalgylch afon
Afon Ddyfrdwy
NGR Gorsaf
SJ4180060020
Agorwyd yr orsaf
01/01/1993
Disgrifiad gorsaf
Disgrifiad i ddilyn
Sylwadau gorsaf
Lefel cwympo
Darlleniad diweddaraf: 4.412m 21/06/24 03:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
New Inn Afon Ddyfrdwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Pont y Dee Afon Ddyfrdwy
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Gored X Y Bala Afon Tryweryn
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Y Bala Afon Ddyfrdwy
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Druid Afon Alwen
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Corwen Afon Ddyfrdwy
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Brynkinalt Afon Ceiriog
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Manley Hall Afon Ddyfrdwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Bangor Is-coed Afon Ddyfrdwy
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Bowling Bank Afon Clywedog (Afon Ddyfrdwy)
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Farndon Afon Ddyfrdwy
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Ironbridge Afon Ddyfrdwy
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Lea Hall Aldford Brook

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.