Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Druid
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Alwen
Prif ddalgylch afon
Afon Ddyfrdwy
NGR Gorsaf
SJ0407843614
Agorwyd yr orsaf
01/01/1969
Disgrifiad gorsaf
Disgrifiad i ddilyn
Sylwadau gorsaf
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 0.313m 17/07/24 17:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Druid Afon Alwen
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Corwen Afon Ddyfrdwy
Yn edrych ar
 
 
Lefel cwympo
Brynkinalt Afon Ceiriog
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Manley Hall Afon Ddyfrdwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Bangor Is-coed Afon Ddyfrdwy
Yn edrych ar
 
 
Lefel cwympo
Bowling Bank Afon Clywedog (Afon Ddyfrdwy)
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Farndon Afon Ddyfrdwy
Yn edrych ar
 
 
Lefel cwympo
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Ironbridge Afon Ddyfrdwy
Yn edrych ar
 
 
Lefel cwympo
Lea Hall Aldford Brook

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.