Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Beddgelert
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Glaslyn
Prif ddalgylch afon
Llyn ac Eryri
NGR Gorsaf
SH5918247772
Agorwyd yr orsaf
01/01/1970
Disgrifiad gorsaf
Disgrifiad i ddilyn
Sylwadau gorsaf
Lefel cwympo
Darlleniad diweddaraf: 0.405m 17/06/21 21:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Hafod Wydr Afon Colwyn
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Beddgelert Afon Glaslyn

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.