Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Hendy-Gwyn
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Gronw
Prif ddalgylch afon
Afonydd Bae Caefyrddin
NGR Gorsaf
SN2023416596
Agorwyd yr orsaf
09/03/2000
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur lefel yn unig ger Afon Gronw wrth bont ffordd Stryd y Farchnad, Hendy-gwyn ar Daf. Dalgylch 29.7km2.
Sylwadau gorsaf
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 0.32m 17/06/21 23:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Hendy-Gwyn Afon Gronw
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Clog y Fran Afon Taf
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Sanclêr Afon Cynin
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Llanddowror Afon Taf

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.