Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Melin Prendergast
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Cleddau Wen
Prif ddalgylch afon
Afonydd Arfordirol Cleddau a Sir Benfro
NGR Gorsaf
SM9540217700
Agorwyd yr orsaf
28/07/1961
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur llif ger Afon Cleddau Wen wrth yr hen felin ym Melin Prendergast, sydd tua 2.0km i fyny'r afon o Hwlffordd (ID4098). Dalgylch 197.6km2.
Sylwadau gorsaf
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 1.131m 06/12/22 16:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Treffgarne Afon Cleddau Wen
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Melin Prendergast Afon Cleddau Wen
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Hwlffordd Afon Cleddau Wen
Yn edrych ar
 
 
Lefel cwympo
Pont Canaston Afon Cleddau Ddu

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.