Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Pontneddfechan
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Mellte
Prif ddalgylch afon
Afonydd Bae Abertawe
NGR Gorsaf
SN9149108183
Agorwyd yr orsaf
01/10/1971
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur llif ger Afon Mellte yng Nghraig y Dinas, i fyny'r afon o gydlifiad Afon Sychryd. Safle i fyny'r afon yn Esgair Carnau ger Afon Hepste. Dalgylch 65.8km2.
Sylwadau gorsaf
Lefel cwympo
Darlleniad diweddaraf: 0.399m 02/12/21 22:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Esgair Carnau Afon Hepste
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Pontneddfechan Afon Mellte
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Glyn-nedd Afon Nedd
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Pont Ynys Fach Nant Clydach
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Resolfen Afon Nedd
Yn edrych ar
 
 
Lefel codi
Cil-ffriw Afon Dulais ar Nedd
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Llanw Nedd Afon Nedd

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.