Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Pont Llolwyn
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Ystwyth
Prif ddalgylch afon
Afonydd Teifi a Gogledd Ceredigion
NGR Gorsaf
SN5902477289
Agorwyd yr orsaf
29/06/1961
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur llif ger Afon Ystwyth ym Mhont Llolwyn, i fyny'r afon o Llanfarian. Mae llifogydd yn gorlifo i'r lan ar yr ochr dde ar lefel o tua 3.0m. Dalgylch 169.6km2.
Sylwadau gorsaf
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 1.127m 16/09/21 21:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Cwmystwyth Afon Ystwyth
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Pont Llolwyn Afon Ystwyth

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.