Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Old Mill
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Ewenni Fach
Prif ddalgylch afon
Afonydd Bae Abertawe
NGR Gorsaf
SS9713581394
Agorwyd yr orsaf
23/03/2000
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur lefel yn unig ger Afon Ewenni Fach wrth Old Mill, Felindre. Dalgylch 8.59km2.
Sylwadau gorsaf
Lefel cwympo
Darlleniad diweddaraf: 0.17m 02/12/21 22:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Old Mill Afon Ewenni Fach
Yn edrych ar
 
 
Lefel codi
Ffordd Felindre Afon Ewenni Fawr

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.