Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Llangyndeyrn
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Gwendraeth Fach
Prif ddalgylch afon
Afonydd Bae Caefyrddin
NGR Gorsaf
SN4548313713
Agorwyd yr orsaf
01/01/1995
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf ger Afon Gwendraeth Fach wrth waith dwr Llangyndeyrn, i fyny'r afon o Gydweli. Dalgylch 29.5km2. Gorsaf rhybuddio am lifogydd.
Sylwadau gorsaf
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 0.5m 04/06/23 01:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Llangyndeyrn Afon Gwendraeth Fach
Yn edrych ar
 
 
Lefel cwympo
Pont-iets Afon Gwendraeth Fawr

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.