Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Ffordd Felindre
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Ewenni Fawr
Prif ddalgylch afon
Afonydd Bae Abertawe
NGR Gorsaf
SS9629181269
Agorwyd yr orsaf
23/03/1999
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur lefel yn unig ger Afon Ewenni wrth bont Ffordd Felindre, Pencoed. Dalgylch 19.33km2. I fyny'r afon Keepers Lodge (ID4099).
Sylwadau gorsaf
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 0.578m 04/03/24 14:45
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Ffordd Felindre Afon Ewenni Fawr
Yn edrych ar
 
 
Lefel codi
Old Mill Afon Ewenni Fach

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.