Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Pont Cilrhedyn
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Gwaun
Prif ddalgylch afon
Afonydd Arfordirol Cleddau a Sir Benfro
NGR Gorsaf
SN0050134914
Agorwyd yr orsaf
01/12/1968
Disgrifiad gorsaf
Safle mesur llif ger Afon Gwaun ym Mhont Cilrhedyn, sy'n draenio dalgylch atebol ochr serth o 31.3km2.
Sylwadau gorsaf
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 0.18m 17/06/21 23:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.