Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Cil-ffriw
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Dulais ar Nedd
Prif ddalgylch afon
Afonydd Bae Abertawe
NGR Gorsaf
SN7785000761
Agorwyd yr orsaf
10/11/1971
Disgrifiad gorsaf
Safle mesur llif ger Afon Dulais, i lawr yr afon o'r bwa rheilffordd, sy'n draenio ardal serth o 43km2.
Sylwadau gorsaf
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 0.239m 20/05/22 12:15
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Cil-ffriw Afon Dulais ar Nedd
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Llanw Nedd Afon Nedd

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.