Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Dulais
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Clun
Prif ddalgylch afon
Afonydd Bae Abertawe
NGR Gorsaf
SS6191790700
Agorwyd yr orsaf
03/02/2006
Disgrifiad gorsaf
Gollyngfa dalgylch Cwm Clun i Fae Abertawe (ardal ddraenio 13.4km2). Safle mesur lefel yn unig.
Sylwadau gorsaf
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 0.662m 17/06/21 23:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.