Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Trehafod
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Rhondda
Prif ddalgylch afon
Afon Cleddau Ddu
NGR Gorsaf
ST0531090940
Agorwyd yr orsaf
01/01/1971
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur llif terfynol ger Afon Rhondda, i lawr yr afon o gydlifiad Afon Rhondda Fach, ac i fyny'r afon o gydlifiad Afon Taf. Dalgylch 100.5km2, lefel cyforlan 4.7m.
Sylwadau gorsaf
Lefel cwympo
Darlleniad diweddaraf: 0.254m 02/12/21 22:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Tynewydd Afon Rhondda
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Y Gelli Afon Rhondda
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Y Maerdy Afon Rhondda Fach
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Trehafod Afon Rhondda
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Pontypridd Afon Taf
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Yn edrych ar
 
 
Lefel cwympo
Pont Trelai Afon Elái

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.