Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Pontypridd
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Taf
Prif ddalgylch afon
Afon Cleddau Ddu
NGR Gorsaf
ST0794189726
Agorwyd yr orsaf
08/10/1970
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur llif ger Afon Taf, i lawr yr afon o gydlifiad Afon Taf ac Afon Rhondda. Cored plât tenau siâp-V. Dalgylch 454.8km2, lefel cyforlan 4.7m.
Sylwadau gorsaf
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 0.448m 27/05/22 21:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Yn edrych ar
 
 
Lefel cwympo
Abercynon Afon Cynon
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Trehafod Afon Rhondda
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Pontypridd Afon Taf
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Yn edrych ar
 
 
Lefel cwympo
Pont Trelai Afon Elái

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.