Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Glanelái
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Elái
Prif ddalgylch afon
Afon Cleddau Ddu
NGR Gorsaf
ST0336082680
Agorwyd yr orsaf
01/01/1975
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur llif ger Afon Elái, i lawr yr afon o gydlifiad Afon Elái a Nant Muchudd. Cored plât tenau siâp-V. Dalgylch 39.4km2, lefel cyforlan 2.8m.
Sylwadau gorsaf
Lefel codi
Darlleniad diweddaraf: 0.339m 30/11/20 22:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Glanelái Afon Elái
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Sain Ffagan Afon Elái

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.