Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Cored Trostre
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Wysg
Prif ddalgylch afon
Afon Wysg
NGR Gorsaf
SO3585004200
Agorwyd yr orsaf
01/01/1970
Disgrifiad gorsaf
Ar-lein
Sylwadau gorsaf
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 0.256m 04/06/23 01:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Pont-ar-ysgir Afon Ysgir
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Trallong Afon Wysg
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Llanddeti Afon Wysg
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Crucywel Afon Wysg
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Millbrook Afon Grwyne Fawr
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Pont Gadwyni Afon Wysg
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Cored Trostre Afon Wysg
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Brynbuga Afon Wysg
Yn edrych ar
 
 
Lefel codi
Rhiwderyn Afon Ebwy

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.