Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Tafalog
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Honddu
Prif ddalgylch afon
Afon Gwy
NGR Gorsaf
SO2767029440
Agorwyd yr orsaf
01/01/1980
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur llif ger Afon Honddu. Dalgylch 25.1km2, lefel cyforlan 1.83m.
Sylwadau gorsaf
Lefel codi
Darlleniad diweddaraf: 0.21m 17/06/21 23:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Tafalog Afon Honddu
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Peterchurch Afon Dore
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Ynysgynwraidd Afon Mynwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Porth Trefynwy Afon Mynwy

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.