Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Porth Trefynwy
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Mynwy
Prif ddalgylch afon
Afon Gwy
NGR Gorsaf
SO5045012490
Agorwyd yr orsaf
01/10/1987
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf rhybuddio am lifogydd yn unig ger Afon Mynwy, i lawr yr afon o Bont Mynwy.
Sylwadau gorsaf
Lefel codi
Darlleniad diweddaraf: 1.944m 20/05/22 11:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Tafalog Afon Honddu
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Peterchurch Afon Dore
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Ynysgynwraidd Afon Mynwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Porth Trefynwy Afon Mynwy
Yn edrych ar
 
 
Lefel cwympo
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Redbrook Afon Gwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.