Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Llanfihangel Troddi
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Troddi
Prif ddalgylch afon
Afon Gwy
NGR Gorsaf
SO5025011220
Agorwyd yr orsaf
01/01/1975
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur lefel yn unig ger Afon Troddi, i fyny'r afon o gydlifiad Afon Gwy. Dalgylch 142km2.
Sylwadau gorsaf
Lefel cwympo
Darlleniad diweddaraf: 0.293m 20/05/22 11:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Llanfihangel Troddi Afon Troddi
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Redbrook Afon Gwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.