Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Llanfihangel Dyffryn Arwy
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Arwy
Prif ddalgylch afon
Afon Gwy
NGR Gorsaf
SO2395050930
Agorwyd yr orsaf
01/01/2000
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur lefel yn unig ger Afon Arwy, i fyny'r afon o bont Milton's Mill. Dalgylch 34.13km2.
Sylwadau gorsaf
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 0.115m 07/08/22 23:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Llanfihangel Dyffryn Arwy Afon Arwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Titley Mill Afon Arwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Lugwardine Afon Llugwy

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.