Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Y Clas-ar-Wy
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Gwy
Prif ddalgylch afon
Afon Gwy
NGR Gorsaf
SO1802739260
Agorwyd yr orsaf
01/01/1987
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf rhybuddio am lifogydd yn unig ger afon Gwy, i lawr yr afon o A438 ar Bont y Clas-ar-Wy a chydlifiad Afon Llynfi, ac i fyny'r afon o orsaf y Gelli Gandryll.
Sylwadau gorsaf
Lefel cwympo
Darlleniad diweddaraf: 0.985m 27/09/23 23:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Pant Mawr Afon Gwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Fferm Ddôl Afon Gwy
Yn edrych ar
 
 
Lefel cwympo
Caban Elan Afon Elan
Yn edrych ar
 
 
Lefel codi
Betws Diserth Afon Ieithon
Yn edrych ar
 
 
Lefel codi
Cilmeri Afon Irfon
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Erwyd Afon Gwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Y Clas-ar-Wy Afon Gwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Bredwardine Afon Gwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Belmont Afon Gwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Yn edrych ar
 
 
Lefel cwympo
Lugwardine Afon Llugwy
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Three Elms Nant Yazor
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Mordiford Afon Gwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Ross On Wye Afon Gwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Trefynwy Afon Gwy
Yn edrych ar
 
 
Lefel cwympo
Porth Trefynwy Afon Mynwy
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Redbrook Afon Gwy

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.