Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Llanerfyl
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Banw
Prif ddalgylch afon
Ucheldir Afon Hafren
NGR Gorsaf
SJ0316009740
Agorwyd yr orsaf
11/05/1998
Disgrifiad gorsaf
Afon Banw yn Llanerfyl
Sylwadau gorsaf
Lefel cwympo
Darlleniad diweddaraf: 1.248m 02/12/21 22:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Llanerfyl Afon Banw
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Pontrobert Afon Efyrnwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Meifod Afon Efyrnwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Llanymynech Afon Efyrnwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Maesbrook Afon Efyrnwy

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.