Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Aber-miwl
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Hafren
Prif ddalgylch afon
Ucheldir Afon Hafren
NGR Gorsaf
SO1646095790
Agorwyd yr orsaf
15/06/1960
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur llif yn defnyddio dull cyflymder cyfartalog yn yr ardal. Dalgylch = 580km2.
Sylwadau gorsaf
Lefel Sefydlog
Darlleniad diweddaraf: 0.678m 06/02/23 16:15
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Rhos y Pentref Afon Dulas
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Bryn Tail Afon Clywedog (Afon Hafren)
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Llanidloes Afon Hafren
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Dolwen Afon Hafren
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Caersws Afon Hafren
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Y Drenewydd Afon Hafren
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Aber-miwl Afon Hafren
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Munlyn Afon Hafren
Yn edrych ar
 
 
Lefel Sefydlog
Y Trallwng Nant Lledan
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Tal-y-bont Afon Hafren
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Dutlas Afon Hafren
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Llanyblodwel Afon Hafren
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Llandrinio Afon Hafren
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Crew Green Afon Hafren
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Montford Afon Hafren
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Onibury Afon Hafren
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Knighton Afon Hafren
 
Yn edrych ar
 
Lefel Sefydlog
 
Leintwardine Afon Hafren

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.