Lefelau afonydd, glawiad, a data môr

Enw'r orsaf
Cored Efyrnwy
Statws presennol
Ar-lein
Enw'r afon
Afon Efyrnwy
Prif ddalgylch afon
Ucheldir Afon Hafren
NGR Gorsaf
SJ0190019030
Agorwyd yr orsaf
01/01/1920
Disgrifiad gorsaf
Gorsaf mesur llif i lawr yr afon o argae Efyrnwy. Cored plât tenau hirsgwar. Dalgylch = 94.3km2.
Sylwadau gorsaf
Lefel cwympo
Darlleniad diweddaraf: 0.097m 17/01/21 09:00
Dim data ar gael ar gyfer yr Ystod Bresennol
Hyd at
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Cored Efyrnwy Afon Efyrnwy
Yn edrych ar
 
 
Lefel cwympo
Llanerfyl Afon Banw
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Pontrobert Afon Efyrnwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel codi
 
Meifod Afon Efyrnwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Llanymynech Afon Efyrnwy
 
Yn edrych ar
 
Lefel cwympo
 
Maesbrook Afon Efyrnwy

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth am lefelau afonydd er lles y rhai sy'n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad llifogydd, a'u galluogi i wneud penderfyniadau wrth i lefel y dŵr newid.

Bydd modd i bysgotwyr a'r rhai sy'n defnyddio cychod ddefnyddio'r wybodaeth yma i wirio lefelau dŵr cyn iddynt gychwyn.

Darllenwch ein canllawiau er mwyn dysgu mwy am ein map lefel afonydd ar-lein, yn ogystal â sut i'w ddefnyddio, o le daw'r wybodaeth, a'r ffyrdd yr ydym ni'n ei ddefnyddio. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth.

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.